Contact

The seat of KRPBC Law Office is located in the centre of Wrocław, at AB Centrum building, Al. Armii Krajowej 8A/5, II floor.

!Budynek-siedziba

Kancelaria Radcy Prawnego                tel/faks +48 71 78 35 804
Beata Cichowska (KRPBC)                  mobile +48 604 539 150
Al. Armii Krajowej 8A/5                          e-mail kancelaria@krpbc.pl
50-541 Wrocław